Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)

OMT är ett specialistområde inom fysioterapi för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i det neuro-muskulo-skelettala systemet(rörelsesystemet).